Ak už máte dosť byrokracie a sústavného behania po úradoch, neváhajte a poverte tým Nás. Vybavíme všetky potrebné náležitosti a ušetríme Vám množstvo času.

 

Čo je to Inžiniering?

Inžiniering je významnou súčasťou stavebného procesu. Zahŕňa administratívne úkony a zastupovanie klienta v konaní so štátnymi a samosprávnymi orgánmi a všetkými dotknutými organizáciami, ktoré súvisia s realizáciou stavby.

 

Miesto pôsobenia

Momentálne pôsobíme v Nitrianskom kraji.

 

S akými cenami počítať

Ceny za stavebné povolenia začínajú od 500 €.

Ceny inžinieringu závisia od rozsahu potrebných služieb, úkonov a časového rámca.

Ak máte záujem o presnú cenovú kalkuláciu stačí Nás kontaktovať na naše tel. č. alebo email, ktoré sa nachádzajú v záložke Kontakt.

V rámci inžinieringu pre Vás zabezpečíme:

➢      územné rozhodnutie

➢      stavebné povolenie

➢      kolaudačné rozhodnutie

➢      všetky zmluvy potrebné k pripojeniu na inžinierske siete

➢      zastupovanie investora voči úradom

➢      legalizáciu stavieb

➢      búracie povolenie

➢      povolenie k odstráneniu stavby

➢      vyňatie z pôdneho fondu