Naša spoločnosť bola založená v roku 2014 a zaoberá sa komplexnými projekčnými prácami prevažne v oblasti budov na bývanie.

Veríme, že každá stavba je jedinečná a vyžaduje si osobitý a citlivý prístup. Zároveň však má byť v súlade s okolitým prostredím a musí spĺňať všetky požiadavky na bezpečnosť, pohodu, ekonomickosť prevádzky, no v neposlednom rade nároky a potreby jej užívateľa.

Navrhujeme bytové stavby v ktorých sa snažíme eliminovať hluché nevyužité priestory a optimalizujeme naše technické riešenia tak, aby boli aj ľahko realizovateľné a finančne nenáročné. Toto je jeden z dôvodov, prečo sa na kvalitnom projekte neoplatí šetriť. Lacný projekt totiž núti tvorcu, aby minimalizoval čas strávený nad jeho vypracovaním,čo je prekážkou k hlbšiemu zamysleniu sa nad využiteľnosťou priestoru a návrhom vhodných konštrukčných riešení.