Katalógový projekt

Individuálny projekt
(Jednoduchý)

Individuálny projekt (Rozšírený)

Cena projektu pre stavebné povolenie

999 €

1600 €

od 1800 €


Architektonická štúdia

     

- pôdorys všetkých podlaží

Súčasť projektu

Len pôdorys 1.NP

Súčasť projektu

- jednoduchá 3D vizualizácia

Súčasť projektu

-

Súčasť projektu

- schématické 2D pohľady

Súčasť projektu

-

Súčasť projektu


Projektová dokumentácia

     

- technická správa

Súčasť projektu

Súčasť projektu

Súčasť projektu

- zakladanie

Súčasť projektu

Súčasť projektu

Súčasť projektu

- pôdorys všetkých podlaží

Súčasť projektu

Len pôdorys 1.NP

Súčasť projektu

- pôdorys strechy

Súčasť projektu

Súčasť projektu

Súčasť projektu

- pôdorys stropu a krovu

Súčasť projektu

-

Súčasť projektu

- rezy

Súčasť projektu

Súčasť projektu

Súčasť projektu

- pohľady

Súčasť projektu

Súčasť projektu

Súčasť projektu

- výpis výplní otvorov

Súčasť projektu

-

Súčasť projektu

- projektové energetické hodnotenie

Súčasť projektu

Súčasť projektu

Súčasť projektu

- statický posudok

Súčasť projektu

Súčasť projektu

Súčasť projektu

- riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby (domová časť)

Súčasť projektu

Súčasť projektu

Súčasť projektu

- elektroinštalácia NN (domová časť)

Súčasť projektu

Súčasť projektu

Súčasť projektu

- zdravotechnika (domová časť)

Súčasť projektu

Súčasť projektu

Súčasť projektu

- vykurovanie (domová časť)

Súčasť projektu

Súčasť projektu

Súčasť projektu

- plyn (domová časť)

Súčasť projektu

Súčasť projektu

Súčasť projektu


Položkový rozpočet stavebnej časti

150 €

150 €

150 €

Projekt osadenia domu na pozemok

150 €

Súčasť projektu

Súčasť projektu

Vonkajšia sieťová prípojka elektriky

100 €

Súčasť projektu

Súčasť projektu

Vonkajšia sieťová prípojka vody a kanalizácie

100 €

Súčasť projektu

Súčasť projektu

Vonkajšia sieťová prípojka plynu

100 €

Súčasť projektu

Súčasť projektu

Projekt požiarnej ochrany

80 €

Súčasť projektu

Súčasť projektu

 (Ceny v cenníku sú uvedené bez DPH

Individuálny projekt (jednoduchý) je určený výhradne na potreby stavebného povolenia. Jedná sa o jednoduché jedno-podlažné stavby bez podpivničenia, s väzníkový krovom. Pozemok berieme automaticky ako rovinatý a stavba sa výškovo neosádza. Súčasťou projektu nieje výpis prvkov krovu a stropu, výpis prekladov a výpis výplne otvorov.

Individuálny projekt (rozšírený) je kompletný stavebný projekt porovnateľný s realizačným projektom, s ktorým bez problémov postavíte dom. Jediné čo absentuje je realizačná statika (výkresy tvaru a výstuže), ktorá sa dá samozrejme doplatiť a cena závisí od stavby. 

Cena za Individuálny projekt (rozšírený) nie je fixná. Vždy záleží na zastavanej ploche domu, na počte podlaží, na tom či je podpivničený, na miesta kde je situovaný a na mnohých ďalších faktoroch. preto neváhajte a kontaktujte nás. Sme vždy ochotní sa s vami osobne stretnúť a vypracovať pre vás cenovú ponuku.