Katalógový projekt

Individuálny projekt

Cena projektu pre stavebné povolenie

od 999 €

od 1700 €


Architektonická štúdia

   

- pôdorys všetkých podlaží

Súčasť projektu

Súčasť projektu

- jednoduchá 3D vizualizácia

Súčasť projektu

Súčasť projektu

- schématické 2D pohľady

Súčasť projektu

Súčasť projektu


Projektová dokumentácia

   

- technická správa

Súčasť projektu

Súčasť projektu

- zakladanie

Súčasť projektu

Súčasť projektu

- pôdorys všetkých podlaží

Súčasť projektu

Súčasť projektu

- pôdorys strechy

Súčasť projektu

Súčasť projektu

- pôdorys stropu a krovu

Súčasť projektu

Súčasť projektu

- rezy

Súčasť projektu

Súčasť projektu

- pohľady

Súčasť projektu

Súčasť projektu

- výpis výplní otvorov

Súčasť projektu

Súčasť projektu

- projektové energetické hodnotenie

Súčasť projektu

Súčasť projektu

- statika

Súčasť projektu

Súčasť projektu

- riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby (domová časť)

Súčasť projektu

Súčasť projektu

- elektroinštalácia NN (domová časť)

Súčasť projektu

Súčasť projektu

- zdravotechnika (domová časť)

Súčasť projektu

Súčasť projektu

- vykurovanie (domová časť)

Súčasť projektu

Súčasť projektu

- plyn (domová časť)

Súčasť projektu

Súčasť projektu


Výkaz výmer (položkový rozpočet stavebnej časti)

150 €

150 €

Projekt osadenia domu na pozemok s oplotením

150 €

Súčasť projektu

Vonkajšia sieťová prípojka elektriky

100 €

Súčasť projektu

Vonkajšia sieťová prípojka vody a kanalizácie

100 €

Súčasť projektu

Vonkajšia sieťová prípojka plynu

100 €

Súčasť projektu

Projekt požiarnej ochrany

80 €

Súčasť projektu

 

Cena za Individuálny projekt nie je fixná. Vždy záleží na zastavanej ploche domu, na počte podlaží, na tom či je podpivničený, na miesta kde je situovaný a na mnohých ďalších faktoroch, preto neváhajte a kontaktujte nás. Sme vždy ochotný sa s vami osobne stretnúť a vypracovať pre vás cenovú ponuku.