ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA

 

Každý projekt začína architektonickou štúdiou. Obsahuje pôdorys každého z podlaží v mierke 1:50, osadenie domu na pozemok, 2D pohľady a zjednodušenú 3D vizualizáciu. Táto fáza projektu trvá z pravidla najdlhšie, z dôvodu doladenia a zakomponovania všetkých pripomienok a postrehov zákazníka, taktiež sa pri tejto fáze zisťujú a zapracovávajú nariadenia zúčastnených úradov, územné plány, urbanistické štúdie a iné, ktoré ovplyvňujú tvar domu a jeho osadenie na pozemok. 


Pôdorys

Pohľady


Situácia

3D Vizualizácia


 

ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÉ RIEŠENIE

 

Po schválení štúdie začíname pracovať na architektúre. Vždy je dobre ak má zákazník spravený geometrický plán s výškopisom, aby sme predišli nezrovnalostiam zo strany úradu. Ak výškopis nie je, ideme priamo na parcelu kde si spravíme svoj vlastný pre lepšie osadenie domu pri svahovitých pozemkoch. 

 

 

OBSAH PROJEKTU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

 

 

 • Osadenie domu na pozemok s vedeniami sietí
 • Výkres základov
 • Pôdorys všetkých podlaží
 • Pôdorys strechy
 • Pôdorys stropu a krovu s výpisom prvkov
 • Rezy
 • Pohľady
 • Výpis vnútorných a vonkajších výplní otvorov

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 • Projekt statiky
 • Projekt vykurovania
 • Projekt zdravotechnickej inštalácie
 • Projekt elektroinštalácie
 • Projekt požiarno-bezpečnostného riešenia
 • Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy