Čo je pasport stavby?


Pasport stavby je zjednodušená dokumentácia stavby obsahujúca popis stavby, jednotlivých konštrukcií a zjednodušené výkresy stavby s overenými a zameranými rozmermi jednotlivých konštrukcií.

 

K čomu slúži?


Pasport stavby nám slúži pre samotný návrh rekonštrukcie, modernizácie alebo energeticej optimalizácie, pri jednaniach s úradmi a dotknutími orgánmi. V neposlednom prípade nám pasport slúži aj na potvrdenie existencie stavby.

 

Kedy pasport potrebujete?


Potrebujete ho v prípade, že idete objekt rekonštruovať alebo modernizovať a nemáte k dispozícií žiadne podklady alebo podklady nezodpovedajú skutočnosti. Pasport stavby je neoddeliteľnou súčasťou na potvrdenie existencie stavby v prípade, že sa na danú stavbu nezachovali žiadne dokumenty preukazujúce technický stav danej nehnuteľnosti. 

 

 

Typy pasportu

- prekreslenie existujúcich papierových projektov dodaných od investora bez kontroly skutkového stavu

- prekreslenie existujúcich papierových projektov dodaných od investora s kontrolou skutkového stavu

- zameranie a zakreslenie existujúceho stavu objektu bez doložených papierových podkladov do digitálnej dokumentácie

 

 

Cena pasportu

Zameranie a vyhotovenie súčasného stavu objektu sa podľa zložitosti zaraďuje do štyroch kategórií náročnosti: cena začína od 200€ (bez DPH)

1. Jednoduchý pravidelný pôdorys, stropy rovné, podlahy v jednej úrovni

2. Členitý pôdorys, stropy trámové, podlaha v jednej úrovni

3. Členitý nepravidelný pôdorys, stropy trámové nepravidelné, podlahy v rôznych výškových úrovniach

4. Stropy zložité, podlahy v rôznych výškových úrovniach, okenné a dverné otvory nerovnakej výšky, krovy starej sústavy, fasáda s rôznymi architektonickými detailami