Čo je pasport stavby?


Pasport stavby je zjednodušená dokumentácia stavby obsahujúca popis stavby, jednotlivých konštrukcií a zjednodušené výkresy stavby s overenými a zameranými rozmermi jednotlivých konštrukcií.

 

K čomu slúži?


Pasport stavby nám slúži pre samotný návrh rekonštrukcie, modernizácie alebo energeticej optimalizácie, pri jednaniach s úradmi a dotknutími orgánmi. V neposlednom prípade nám pasport slúži aj na potvrdenie existencie stavby.

 

Kedy pasport potrebujete?


Potrebujete ho v prípade, že idete objekt rekonštruovať alebo modernizovať a nemáte k dispozícií žiadne podklady alebo podklady nezodpovedajú skutočnosti. Pasport stavby je neoddeliteľnou súčasťou na potvrdenie existencie stavby v prípade, že sa na danú stavbu nezachovali žiadne dokumenty preukazujúce technický stav danej nehnuteľnosti. 

 

 

Typy pasportu

- prekreslenie existujúcich papierových projektov dodaných od investora bez kontroly skutkového stavu

- prekreslenie existujúcich papierových projektov dodaných od investora s kontrolou skutkového stavu

- zameranie a zakreslenie existujúceho stavu objektu bez doložených papierových podkladov do digitálnej dokumentácie

 

 

Cena pasportu

Zameranie a vyhotovenie súčasného stavu objektu sa podľa zložitosti zaraďuje do štyroch kategórií náročnosti:

1. Jednoduchý pravidelný pôdorys, stropy rovné, podlahy v jednej úrovni

2. Členitý pôdorys, stropy trámové, podlaha v jednej úrovni

3. Členitý nepravidelný pôdorys, stropy trámové nepravidelné, podlahy v rôznych výškových úrovniach

4. Stropy zložité, podlahy v rôznych výškových úrovniach, okenné a dverné otvory nerovnakej výšky, krovy starej sústavy, fasáda s rôznymi architektonickými detailami

 

Cena za m2 pôdorysnej plochy podľa pásma náročnosti

m2

1.

2.

3.

4.

do 250 m2

1,50 €/m2

2,00 €/m2

2,50 €/m2

3,50 €/m2

do 500 m2

1,40 €/m2

1,80 €/m2

2,30 €/m2

3,10 €/m2

do 750 m2

1,20 €/m2

1,60 €/m2

2,10 €/m2

2,90 €/m2

do 1000 m2

1,00 €/m2

1,40 €/m2

1,90 €/m2

2,70 €/m2

do 1500 m2

0,90 €/m2

1,30 €/m2

1,80 €/m2

2,60 €/m2

do 2000 m2

0,80 €/m2

1,20 €/m2

1,70 €/m2

2,50 €/m2

do 2500 m2

0,70 €/m2

1,10 €/m2

1,60 €/m2

2,40 €/m2

do 3000 m2

0,60 €/m2

1,00 €/m2

1,50 €/m2

2,30 €/m2

*** ceny sú uvádzané bez DPH / niesme platcami DPH ***

CESTOVNÉ SPOJENÉ SO ZAMERANÍM OBJEKTU ÚČTUJEME PODĽA

PREJDENÝCH KILOMETROV S OHĽADOM NA CENU POHONNÝCH HMÔT